Trafikanter får ekstra information under letbanebyggeriet

Der bliver fokus på trafikanterne, når byggeriet af den kommende letbane om kort tid går i gang langs Ring 3.

Trafikken på og omkring Ring 3 bliver påvirket de kommende år, når byggeriet af hovedstadens nye letbane går i gang. For at mindske generne for trafikanter er der indledt et nyt samarbejde og indført ny teknologi, som skal give bedre trafikinformation.

Trafikanterne skal sikres størst muligt kendskab til trafiksituationen, mens byggeriet af Hovedstadens Letbane står på. Undervejs er det nemlig umuligt at undgå indsnævrede vejbaner, afspærrede småveje og længere rejsetid flere steder.

Derfor har kommunerne på hele strækningen indgået et nyt samarbejde med Vejdirektoratet. Via samarbejdet vil information om letbanebyggeriet nå direkte ud til trafikanterne gennem Vejdirektoratets kanaler på Trafikinfo.dk, appen Trafikinfo og appen Trafikken Hovedstaden. Derudover sendes data også i feeds til bl.a. GPS-systemer og Google Maps.

”Der er ingen tvivl om, at anlæggelsen af den nye letbane kommer til at berøre rigtig mange trafikanter i hovedstadsområdet i de kommende år. Via denne aftale kan vi informere om det, der forventes at påvirke trafiksituationen på og omkring Ring 3, og vi ser frem til samarbejdet om at levere god trafikinformation, mens letbanebyggeriet står på,” siger områdechef Charlotte Vithen fra Vejdirektoratet.

Informationen gøres ligeledes tilgængelig for P4 Trafikradio samt Rejseplanen og Din Offentlige Transport til gavn for passagerne i bus og tog.

Ny teknologi giver flere data

Ud over det direkte link mellem byggeri og trafikinformation vil informationer om den aktuelle trafiksituation blive mere detaljerede, end man er vant til som trafikant.

Siden 2017 har Hovedstadens Letbane i samarbejde med konsulenthuset COWI nemlig etableret trafiksystemet CitySense, som gør det muligt at måle bilisternes rejsetider på langs og på tværs af Ring 3. Over 60 sensorer og 4 tælleradarer er sat op langs strækningen og kan indsamle data fra de bilister, som har en mobiltelefon med i bilen og enten har slået Bluetooth eller Wi-Fi-signalet til.

På den måde kan Hovedstadens Letbane hele tiden overvåge og optimere trafikkens afvikling i takt med, at anlægsarbejdet skrider frem. Det er desuden planen, at informationerne skal overføres i realtid til Vejdirektoratets kort på trafikinfo.dk.

”Vi ved, at anlægsarbejdet kommer til at påvirke trafikken meget i perioder, og vi har derfor i flere år arbejdet med, hvordan vi kan få trafikken til at flyde bedst muligt. En af løsningerne er en førsteklasses trafikinformation, som trafikanterne kan bruge som udgangspunkt for at tilrettelægge deres kørsel,” siger Louise Høst, plan- og arbejdsmarkedsdirektør i Hovedstadens Letbane.

Virksomheder og andre kan også købe adgang til et CitySense-feed, så de kan vise den aktuelle trafiksituation på informationsskærme, i receptionen eller på intranet til de mange medarbejdere, der skal til og fra arbejde hver dag.

Byggeriet af Hovedstadens Letbane begynder i 2018 og vil flytte sig rundt på den 28 kilometer lange strækning frem mod letbanens åbning i 2025. Der vil være stor forskel på, hvordan arbejdet påvirker trafikken fra sted til sted i perioden. Det er derfor en god idé løbende at holde sig opdateret om trafiksituationen, så man kan tage beslutninger om afrejsetidspunkt, rute og transportform på et informeret grundlag.

Kanaler for trafikinformation:

  • Trafikinfo.dk
  • Trafikinfo eller Trafikken Hovedstaden (app)
  • P4 Trafikradio
  • Navigationssystemer
  • Rejseplanen
  • DOT’s hjemmeside, dinoffentligetransport.dk

Spørg endelig!

Vi svarer gerne på dine spørgsmål, uanset hvad det drejer sig om.

Bliv hørt