Bestyrelsen

Bestyrelsen for Hovedstadens Letbane Den nuværende bestyrelse blev valgt på et ekstraordinært interessentskabsmøde den 22. februar 2019.
De 11 kommuner og Region Hovedstaden har udpeget medlemmerne af Hovedstadens Letbane bestyrelse. Den nuværende bestyrelse blev valgt i februar 2019, efter at staten var trådt ud af selskabet.

Jakob Thomasen (formand)

Udpeget af Borgmesterforum og Region Hovedstaden

Vederlag: 300.000 kr.

Trine Græse (næstformand)

     Udpeget af Borgmesterforum

Vederlag: 200.000 kr.

Finn Rudaizky (næstformand)

          Udpeget af Region Hovedstaden

Vederlag: 200.000 kr.

Jens Mandrup

Udpeget af Region Hovedstaden

Vederlag: 100.000 kr.

Henrik Rasmussen

         Udpeget af Borgmesterforum

Vederlag: 100.000 kr.

Simon Pihl Sørensen

Udpeget af Borgmesterforum

Vederlag: 100.000 kr.

Martin Geertsen

Udpeget af Region Hovedstaden

Vederlag: 100.000 kr.

Birgitte Brinch Madsen

Udpeget af Borgmesterforum og Region Hovedstaden

Vederlag: 100.000 kr.

Leo Larsen

Udpeget af Borgmester Forum og Region Hovedstaden

Vederlag: 100.000 kr.

Spørg endelig!

Vi svarer gerne på dine spørgsmål, uanset hvad det drejer sig om.

Bliv hørt