VVM-tillæg i høring

Letbanen i Ishøj Der er kommet ændringsforslag til letbanens linjeføring i Ishøj og Lyngby. Derfor er der lavet et tillæg til VVM-redegørelsen.

Tilllægget til VVM-redegørelsen for Ishøj og Lyngby-Taarbæk Kommuner er i offentlig høring frem til 23. november 2015.

Der er lavet et tillæg til VVM-redegørelsen for Hovedstadens Letbane, efter at der i høringsfasen kom forslag til ændrede linjeføringer i Ishøj og Lyngby-Taarbæk Kommuner. 

Du finder materialet på Høringsportalen her.

Frem til den 23. november 2015 kan du komme med høringssvar til VVM-tillægget. Send dine ideer og forslag til vvm@dinletbane.dk. 

Spørg endelig!

Vi svarer gerne på dine spørgsmål, uanset hvad det drejer sig om.

Bliv hørt