Vi bygger en støttemur mellem Vinkelvej og Engelsborgvej

Vi bygger en ny støttemur langs Buddingevej mellem Vinkelvej og Engelsborgvej.

Tidligere på året fjernede vi den underjordiske bunker ved krydset mellem Engelsborgvej og Buddingevej. Nu begynder næste del af arbejdet, som er at etablere en ny støttemur langs Buddingevej mellem Vinkelvej og Engelsborgvej.

Hvad kommer der til at ske?
Hen over sommeren udvider vi Buddingevej på strækningen mellem Engelsborgvej og Vinkelvej. Derfor bliver der bygget en ny støttemur mellem det grønne område ved A/B Lyngby Parkgård og Buddingevej. Arbejdet udføres hovedsageligt i hverdage mellem kl. 7 og 18 samt lørdage mellem kl. 7 og 14, men periodevis kan arbejdet fortsætte frem til kl. 22 på hverdage fra midten af august.

Vi forventer, at arbejdet med at bygge den nye støttemur er afsluttet først på efteråret 2019.

Hvad betyder det for dig som trafikant og nabo til byggeriet?
Hvis du bor eller færdes i nærheden af arbejdspladsen, kan du opleve støj fra arbejdet samt arbejdskørsel med lastbiler til og fra pladsen i dagtimerne. Arbejdet vil også påvirke trafikken på Buddingevej, hvor højresvingsbanen fra Buddingevej ad Engelsborgvej mod Bagsværd, lukkes. Hold øje med skiltningen på stedet.

Hvis du ofte færdes i området, kan det være en god ide at holde dig orienteret om den aktuelle trafiksituation på trafikinfo.dk eller gennem navigationssystemer, som tilbyder live-trafik-funktion. Rejser du med kollektiv transport, kan du benytte Rejseplanen eller dinoffentligetransport.dk.

Du kan holde dig orienteret om letbanebyggeriet gennem vores Infoservice. Så får du seneste nyt om byggeriet på mail, når nye aktiviteter gå i gang. Tilmeld dig her

Spørg endelig!

Vi svarer gerne på dine spørgsmål, uanset hvad det drejer sig om.

Bliv hørt