Stor interesse for letbanen

Godt 200 borgere var mødt op i Gladsaxe Godt 200 borgere var mødt op til borgemødet om letbanen i Gladsaxe.
Mange havde konkrete spørgsmål De fremmødte kunne bl.a. få mere information om letbanens linjeføring i kommunen samt stille spørgsmål til specifikke ejendomme og veje.

Over 200 borgere mødte op, da Gladsaxe Kommune holdt borgermøde om den nye miljøundersøgelse for letbanen. I alt har ca. 1.300 mennesker deltaget i syv borgermøder.

Interessen var stor, da Gladsaxe Kommune slog dørene i den gamle tobaksfabrik op til borgermøde om Hovedstadens Letbane tirsdag den 9. juni 2015. Anledningen til borgermødet var den aktuelle VVM-redegørelse for letbanen, som er i offentlig høring frem til 10. juli.

I redegørelsen kan man læse, hvordan letbanen forventes at påvirke natur, miljø og mennesker langs hele strækningen – og på mødet kunne de fremmødte borgere få specifik information og stille spørgsmål til netop Gladsaxe Kommune.

”Det er klart, at det kan mærkes, når man skal bygge en ny letbane, både for naboer og trafikanter. Men vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at begrænse generne. Jeg håber, at I vil give jeres besyv med i høringsrunden, så vi kan få alt med, inden projektet ligger helt fast,” sagde viceadministrerende direktør i Hovedstadens Letbane, Anne-Grethe Foss.

Svar på konkrete spørgsmål

Efter en række oplæg om bl.a. de nye letbanetog, anlægsarbejdet, ekspropriationer og VVM-redegørelsen kunne deltagerne besøge en række stande, hvor de kunne få svar på spørgsmål om deres egne huse og veje.

En af dem var Johnny Sieling, som blev vejledt i at sende høringssvar ind om hans egen ejendom.

”Det var en god information at få. Jeg bor helt ud til ringvejen, så letbanen får stor betydning for mig,” sagde han.

Syv borgermøder

Borgermødet i Gladsaxe var ét af i alt syv møder, som kommunerne holdt i maj-juni 2015 forbindelse med VVM-redegørelsen. Ud over Gladsaxe var der møder i Herlev, Glostrup, Albertslund, Brøndby, Lyngby-Taarbæk og Ishøj Kommune. I alt benyttede ca. 1.300 borgere sig af muligheden for at blive klogere på den kommende letbane.

Den offentlige VVM-høring løber frem til 10. juli 2015, og høringssvar kan sendes til info@dinletbane.dk.

Læs VVM-redegørelsen her.

Det sagde deltagerne

Jesper Bauerfeld: ”Jeg arbejder i dag i Lyngby og skal skifte bus én gang, selvom der ikke er særlig langt. Jeg tror, at folk kommer til at bruge letbanen til fx at komme i Lyngby Storcenter. Det bliver også nemmere at komme ind og ud med barnevognen. Jeg tror, det bliver supergodt for dem, der kommer til at bruge letbanen.”

 

Svend Hansen: ”Jeg er stærk tilhænger af letbanen, men hastigheden skal hæves – ellers kommer det til at tage for lang tid. Den skal op på sin tophastighed på flere strækninger. Det er godt, at virksomheder kan bygge rundt omkring letbanen, så det kan udvikle byen.”

Jytte Jensen: ”Jeg bor lige, hvor letbanen skal være, og jeg er meget interesseret i, hvad der skal ske der. Vi har gode vinduer, så der kommer nok ikke så meget støj, men jeg tror, der bliver mere trængt med biler. Jeg er inkarneret bilist, så jeg kommer nok ikke til at bruge letbanen så meget.”

Johnny Sieling: "Jeg forestiller mig, at ledningerne kommer til at hænge lige uden for mit vindue. Det vigtigste i aften var næsten, at vi blev opfordret til at komme med input i høringsrunden. Jeg tror, at der bliver meget støj under byggeriet, men det må man tage med. Man skal være omstillingsparat."

Spørg endelig!

Vi svarer gerne på dine spørgsmål, uanset hvad det drejer sig om.

Bliv hørt