Arbejdet ved Lyngby Station frem til februar 2020

Byggeriet af letbanetunnelen ved viadukten er i gang Få et overblik over aktiviteterne på byggepladsen her.

Hen over efteråret og vinteren fortsætter arbejdet med byggeriet af en tunnel til den kommende letbane ved Lyngby Station. Midt i oktober flytter arbejdet fra Spor 1 og 2 til at foregå ved Spor 3.

I sommeren 2019 startede arbejdet med at bygge den kommende letbanetunnel ved viadukten for alvor. Samtidig bygger vores entreprenør den nye fodgængertunnel fra Lehwaldsvej til Jernbanepladsen. En stor del af arbejdet vil foregå inden for almindelig arbejdstid, som er hverdage kl. 7 til 18 samt lørdage kl. 7 til 14. Periodevis vil der dog også blive arbejdet om aftenen, natten og i weekenderne blandt andet af hensyn til afviklingen af S-togs-trafikken. 

Faser og typer af arbejde

Her nedenfor har vi samlet en oversigt over de kommende aktiviteter på byggepladsen. Arbejdet er opdelt i flere faser. De to første er:

Fase 1: Frem til 14. oktober 2019 – Opdateret plan nedenfor
Fase 2: 15. oktober 2019 til 2. februar 2020 – Plan nedenfor

I perioden vil forekomme følgende typer af arbejde:

  • Meget støjende arbejde – f.eks. opskæring af spor, etablering af spuns mv.
  • Støjende arbejde – f.eks. betonstøbning mv.
  • Ikke støjende arbejde – f.eks. omlægning af kabler mv.

 

Fase 1 – frem til midten af oktober 2019

Frem til 14. oktober 2019
Mindre støjende arbejde i forlænget arbejdstid indtil kl. 22, hvor vi støber beton og binder armering.

Ikke støjende arbejde mellem kl. 22 og 00, hvor arbejdet består i stilladsarbejde og klargøring til støbearbejde samt skærearbejde med håndværktøj.

Støjende arbejde mellem kl. 23 og 05, hvor vi kører materialer til og fra arbejdspladsen med lastbil.

6. til 14. oktober 2019
Støjende sporarbejde samt ikke støjende kabelflytning i hverdage, weekender og som natarbejde. 

 

Fase 2 – midten af oktober 2019 til februar 2020

21. oktober 2019 til 2. februar 2020
Ikke støjende arbejde i hverdage, weekender og som natarbejde, hvor arbejdet består i stilladsarbejde og klargøring til støbearbejde samt armeringsarbejde.

Mindre støjende arbejde inden for almindelig arbejdstid, hvor vi støber beton med pumpe og håndværktøj.

22. til 29. oktober 2019 
Støjende sporarbejde samt ikke støjende kabelflytning i hverdage, weekender og som natarbejde.

23. oktober til 2. december 2019
Støjende arbejde inden for almindelig arbejdstid, hvor vi udfører bore- og pæle-arbejde samt etablerer spunsvægge ved at nedvibrere stålprofiler i jorden.

25. januar til 2. februar 2020
Støjende sporarbejde samt ikke støjende kabelflytning i hverdage, weekender og som natarbejde.

 

Her finder du information om S-togs-trafikken

I Fase 1 påvirker arbejdet S-togs-trafikken igennem Lyngby Station. I Fase 2 påvirker arbejdet kun i mindre grad S-togs-trafikken. Læs mere på dsb.dk/lyngby eller tjek din rejse på rejseplanen.dk

 

Hvis du har spørgsmål til byggeriet, er du velkommen til at kontakte Hovedstadens Letbane på e-mail info@dinletbane.dk eller tlf. 7242 4500.

Spørg endelig!

Vi svarer gerne på dine spørgsmål, uanset hvad det drejer sig om.

Bliv hørt