Sikkerhed har topprioritet på letbaneprojektet

Letbanearbejdet er i fuld gang i Lyngby, hvor entreprenørvirksomheden Aarsleff er ved at etablere to nye tunneler ved Lyngby Station. Foto: Hovedstadens Letbane

Alle medarbejdere på Hovedstadens Letbane skal opleve et trygt og sikkert arbejdsmiljø uden ulykker. Derfor har parterne bag projektet besluttet at sætte nye standarder for sikkerhed med et omfattende uddannelsesprogram for alle medarbejdere på projektet.

Trods mange års indsats for at styrke sikkerheden i bygge- og anlægsbranchen generelt er antallet af arbejdsulykker stadig højt. Men det skal der laves om på, hvis det står til Hovedstadens Letbane.

For at forebygge og mindske antallet af skader under byggeriet af den kommende letbane har selskabets ejere derfor godkendt en strategi, der har til formål at skabe en sikkerhedskultur på letbaneprojektet, som er helt grundlæggende anderledes end normen i byggebranchen.

Hovedstadens Letbane har en særlig forpligtelse til at være blandt frontløberne, når det gælder sikkerhed i bygge- og anlægsbranchen. Derfor er det vigtigt at skabe et arbejdsmiljø, hvor sikkerhed er tungt forankret i ledelsen og hos de enkelte medarbejdere”, udtaler borgmester Erik Nielsen (A) fra Rødovre Kommune, som står bag projektet sammen med ti andre kommuner og Region Hovedstaden.

Borgmesteren, der har en faglig baggrund som smed og er tidligere tillidsmand og sikkerhedsrepræsentant, har derfra selv erfaring med sikkerhedsproblematikker og ved om nogen, hvor vigtigt det er at sikre et godt arbejdsmiljø og et højt sikkerhedsniveau på arbejdspladsen.

Arbejdsulykker skal forebygges med uddannelse
Hovedstadens Letbane har hentet inspiration til den nye indsats i olie- og gas-branchen, som har formået at skabe markante resultater på området. Selskabet har derfor indledt et tæt samarbejde med brancheorganisationen Olie Gas Danmark og flere aktører i denne branche og håber, at det kan skabe tilsvarende ændringer i bygge- og anlægsbranchen.

Helt centralt i indsatsen står et uddannelsesforløb kaldet Safety Academy, som samtlige medarbejdere i selskabet og entreprenørerne skal deltage i. Safety Academy består af en række obligatoriske kurser, hvoraf nogle er målrettet alle medarbejdere, mens andre er målrettet ledere i byggeorganisationen.

Safety Academy indeholder blandt andet en introduktion til selskabets sikkerhedskultur, udvikling af konkrete færdigheder til sikkerhedsarbejdet på byggepladserne samt en omfattende lederuddannelse, der har fokus på, at sikkerhed bliver en del af det at lede og ikke et ”påhæng” til ledelse.

Hos entreprenørvirksomheden CG Jensen, der står for letbanebyggeriet i bl.a. Rødovre Kommune, ser man positivt på sikkerhedsarbejdet på letbaneprojektet.

”I CG Jensen passer vi på hinanden. Når alle parter går sammen – fra bygherre til entreprenør – har vi de bedste forudsætninger for at skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø. Det glæder vi os til at være med til at løfte – ikke mindst på så vigtigt et anlægsprojekt som Hovedstadens Letbane”, udtaler Susanne Bruun, der er arbejdsmiljøchef hos CG Jensen A/S. 

Kulturforankring er vigtig
Fagforeningen 3F bakker også op om indsatsen. Ifølge Thomas Overgaard, der er formand for 3F Vestegnen, er det netop en vedholdende indsats og uddannelse af medarbejderne, der skal til for at sikre en arbejdsplads uden ulykker.

Selvom virksomheder og organisationer arbejder hårdt på at nedbringe antallet af arbejdsulykker, sker der desværre fortsat alt for mange ulykker på de danske byggepladser. På letbaneprojektet kommer mange forskellige entreprenører til at arbejde sammen på kryds og tværs, og derfor er det helt afgørende, at bygherre, arbejdsgivere og medarbejdere går sammen for at skabe en fælles stærk sikkerhedskultur på tværs”, siger Thomas Overgaard og fortsætter:

Det kræver et højt niveau af viden og kompetencer hos medarbejderne, men også det rette mindset hos bygherren om, at sikkerhed er en ufravigelig del af arbejdet. Derfor er vi glade for, at Hovedstadens Letbane går systematisk efter at skabe en varig og stærk sikkerhedskultur,” lyder det fra Thomas Overgaard.

I kontrakterne der stilles krav om, at entreprenørerne dokumenterer deres sikkerhedsarbejde over for selskabet, og det er vigtigt for ejerkredsen.

Sikkerhed har højeste prioritet i alt, hvad vi gør og bygger. Derfor er det vigtigt, at alle parter tager ansvar og tænker sikkerhed som en naturlig del af arbejdet, hvis ambitionen om nul arbejdsulykker skal lykkes”, slutter Rødovres borgmester, Erik Nielsen. 

Fakta om Hovedstadens Letbanes strategi og Safety Academy:

  • Hovedstadens Letbanes tilgang til sikkerhed på arbejdspladsen er defineret ud fra en vision, ”Sikkerhed på rette spor”. Visionen handler grundlæggende om, at selskabet vil have, at alle kan arbejde sikkert og uskadte hver dag.
  • Det overordnede formål med Safety Academy er at give alle tilknyttet Hovedstadens Letbane, uanset hvilken funktion de varetager, en forståelse for, hvordan de i deres funktion kan bidrage til at styrke sikkerheden.
  • Safety Academy består af sen række forskellige kurser, hvoraf nogle er obligatoriske for alle medarbejdere og andre kun er relevante for medarbejdere, der arbejder med anlæg.
  • Det grundlæggende modul i Safety Academy – Orientation – er obligatorisk for alle medarbejdere og har til formål at vise, at alle kan bidrage til at øge sikkerheden for sig selv og sine kolleger.
  • De medarbejdere, der har eller får berøring med byggepladserne i både større og mindre grad, skal efterfølgende deltage på modulerne ”Intervention Training ” og ”On Site Risk Assessment”. Her lærer deltagerne bl.a., hvordan adfærd har indflydelse på sikkerheden, samt hvordan sikkerhed kan kommunikeres, når man uddeler en opgave.
  • Safety Academy indeholder også en lederuddannelse med fokus på sikkerhed – ”Safety Leadership” – der har fokus på, hvordan sikkerhed bliver en naturlig del af det at lede.


Kontakt:
Borgmester i Rødovre Kommune, Erik Nielsen: telefon 40149411 / Chefkonsulent i Rødovre Kommune, Rasmus Thye Lynghøj: telefon: 30767127
Formand for 3F Vestegnen, Thomas Overgaard, telefon: 3151 0456
Kommunikationschef hos CG Jensen, Stine Monrad Kollerup, telefon: 4344 6800 Presseafdelingen i Hovedstadens Letbane: telefon: 7242 4901, e-mail: pres-se@dinletbane.dk

Spørg endelig!

Vi svarer gerne på dine spørgsmål, uanset hvad det drejer sig om.

Bliv hørt