Nye klausuler skal styrke grundlaget for fair konkurrence på kommende anlægskontrakter

Klausuler i kontrakter Udbudsmaterialet på letbanen blev sendt ud 20. oktober 2016.

Hovedstadens Letbane har besluttet at indføre ekstra klausuler i de kommende kontrakter. Klausulerne skal motivere entreprenørerne til at leve op til kravene på arbejdsmiljøområdet, og hvad angår løn- og arbejdsvilkår. Klausulerne skal skabe større gennemsigtighed og styrke grundlaget for fair konkurrence

Ambitionerne på arbejdsmiljøområdet har hele tiden været høje, men Metroselskabet har erfaret, at særligt enkelte entreprenører har haft store problemer med at leve op til de ambitioner på byggeriet af Cityringen. Derfor vil der i de kommende anlægskontrakter blive indført nye klausuler, der specifikt omhandler arbejdsmiljøområdet.

”Det er helt afgørende for os, at alle, der er med til at bygge for os, gør det på en sikker måde og under ordnede forhold. Derfor stiller vi skarpt på, hvor vi har brug for nogle ekstra håndtag i de kontrakter, vi indgår. Vi ønsker at styrke grundlaget for fair konkurrence og sikre større gennemsigtighed. De virksomheder, der prioriterer et højt fokus på et godt arbejdsmiljø, ordnede løn- og arbejdsvilkår og lærlingepladser skal ikke opleve, at de bliver udsat for unfair konkurrence, når de byder på nye opgaver hos os. ,” siger Louise Høst, Plan- og Arbejdsmarkedsdirektør i Metroselskabet og Hovedstadens Letbane.

Et andet indsatsområde i de fremtidige kontrakter angår løn- og arbejdsforhold. Trods klare kontraktkrav om at overholde danske regler om løn- og arbejdsforhold, er det kommet til meget store bodsbetalinger for underentreprenører i fagretslige sager om løn- og arbejdsforhold. Regler, som entreprenørerne er forpligtet til at overholde, når de indgår kontrakter med Metroselskabet eller Hovedstadens Letbane.

Det håber bestyrelsesformanden i Hovedstadens Letbane, at de nye klausuler kan være med til løse:

”Bestyrelsen i Hovedstadens Letbane har lige fra starten haft en ambition om at sætte en helt ny standard, hvad angår krav til overholdelse af danske løn- og arbejdsvilkår. I den proces har det været naturligt for os at skele til andre store anlægsprojekter og deres erfaringer. Her har vi blandt andet trukket på Metroselskabets erfaringer for at se, hvor det kan være nyttigt at sætte ind med ekstra muligheder for at motivere entreprenørerne til at overholde de regler og krav, der står i kontrakten. Med de nye klausuler er der flere redskaber i værktøjskassen til at holde entreprenørerne på det spor, vi har udstukket retningen for,” forklarer Anne Grete Holmsgaard, bestyrelsesformand i Hovedstadens Letbane.

Metroselskabet har allerede indarbejdet krav i kontrakterne på Cityringen og Nordhavnsmetroen for at sikre løn- og arbejdsforhold. Men erfaringerne har vist, at det vil være gavnligt med nogle præciseringer og ekstra tiltag i de nye kontrakter for den kommende letbane fra Lyngby til Ishøj samt metrostrækningen til Sydhavn.

Selskaberne har derfor i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og et panel af forskere udarbejdet nye klausuler, som kan hjælpe med holde entreprenørerne fast på kravene om danske løn- og arbejdsforhold. Klausuler, der skal sikre større gennemsigtighed og fair konkurrence.

Hovedstadens Letbane vil indarbejde de nye klausuler i kontrakterne på letbanen, og Metroselskabet vil l ligeledes indarbejde de nye klausuler i de kommende kontrakter på linjen til Sydhavnen, der er på vej i udbud. 

Få et overblik over de nye klausuler her.

Læs en uddybende beskrivelse af klausulerne her.

Kontakt

Kommunikationsafdelingen i Metroselskabet og Hovedstadens Letbane, M: 72 42 49 01.

 

Spørg endelig!

Vi svarer gerne på dine spørgsmål, uanset hvad det drejer sig om.

Bliv hørt