Nu går arbejdet langs Ring 3 i gang

Årsrapporten og CSR-rapporten for 2017 er nu udkommet.

2017 markerer det sidste år med planlægning og projektering for Hovedstadens Letbane. I 2018 bliver det for alvor synligt for omgivelserne, at letbanen er på vej.

Bladrer man gennem siderne i de netop offentliggjorte selskabsrapporter fra Hovedstadens Letbane; Årsrapporten 2017 og CSR-rapporten 2017, er det tydeligt, at flere store milepæle har præget året der gik. En af dem var afslutningen af den omfattende udbudsproces.

”Vi har haft otte letbanekontrakter i udbud, og vi har fået tilbud ind af høj kvalitet. Nu ser vi frem til et godt samarbejde med vinderne. Et af de områder, vi kommer til at have stor fokus på i samarbejdet er sikkerhed og arbejdsmiljø. Vi er en stor bygherre på det danske bygge- og anlægsmarked, og vi har et ansvar for at sikre markant bedre sikkerhedsperformance. Vores mål er, at alle der arbejder på letbanen kan komme sikkert hjem fra arbejde – hver dag”, siger Henrik Plougmann Olsen, administrerende direktør i Hovedstadens Letbane.

Parallelt med udbuddet er der udført et stort arbejde med at gøre selskabet og omgivelserne klar til den forestående anlægsfase. I letbanekommunerne er der blevet holdt en lang række møder med borgere og ledningsejere for at gøre klar til anlægsarbejdet. I de otte kommuner, som letbanen kører i gennem, er alle besigtigelser af ejendomme og arealer gennemført og godkendt. Det betyder, at ekspropriationsprocessen kan begynde.

”Dialog og god information er vigtigt. Specielt når vi anlægger et så stort projekt som Hovedstadens Letbane, der berører mange tusinde mennesker. Derfor har vi også i 2017 brugt en del kræfter på at udarbejde en strategi for kommunikation og samarbejde med omgivelserne”, siger Birgitte Brinch Madsen, bestyrelsesformand i Hovedstadens Letbane.

Uændret projektøkonomi

2017 gav ikke anledning til ændringer i projektets samlede økonomi.

”Vi er tilfredse med det økonomiske resultat, vi står med nu. Resultatet af udbudsprocessen, og dermed markedspriserne på letbanen, holder sig inden for den ramme, som ejerne lagde fast i anlægsloven. Projektets samlede økonomi er 6,2 mia. kr., inkl. en solid reserve på godt 1 mia. kr. til uforudsete udgifter”, siger Birgitte Brinch Madsen, bestyrelsesformand i Hovedstadens Letbane.

Mod slutningen af 2017 gennemførte revisionsfirmaet EY en ekstern kvalitetssikring af projektets aggregerede risiko og behov for reserver. Kvalitetssikringen viste, at både letbanens basisoverslag, risikoregister og risikoproces har et passende niveau. På baggrund af den eksterne kvalitetssikring besluttede ejerne i første kvartal 2018 at godkende letbanens økonomiske grundlag, hvorfor anlægsarbejdet nu kan igangsættes.

Du kan læse mere om selskabets økonomi og dets arbejde med social ansvarlighed i følgende to rapporter fra Hovedstadens Letbane; Årsrapport 2017 og CSR-rapport 2017

Fakta om letbanen

  • Hovedstadens Letbane strækker sig over 28 km mellem Ishøj i syd og Lyngby i nord, og stopper ved 29 stationer undervejs.
  • Letbanen kører hvert 5. minut i dagtimerne og hvert 10. minut om aftenen og i weekenden.
  • Hovedstadens Letbane ventes at skulle betjene 13-14 mio. passagerer om året – væsentligt flere end eksempelvis Kystbanen gør i dag.
  • Hver passager forventes at rejse gennemsnitligt 5,5 km på en tur med letbanen.

Spørg endelig!

Vi svarer gerne på dine spørgsmål, uanset hvad det drejer sig om.

Bliv hørt