Naboer til letbanebyggeriet skal have klar besked

Lyngby Centrum I Lyngby bliver der i alt etableret syv letbanestationer. På billedet ses stationen Lyngby Centrum, der etableres foran Magasin.

I takt med at hovedstadens nye letbane bliver synlig flere steder, stiger behovet for information også hos naboerne til byggeriet. Derfor tilbyder Hovedstadens Letbane og Lyngby-Taarbæk Kommune nu en række informationer, der gør det muligt for naboer at følge anlægsarbejdet nøje og planlægge dagen.

Flere steder langs Ring 3 er byggeriet af den nye letbane mellem Lyngby og Ishøj nu til at tage og føle på. Det betyder også, at naboerne til letbanebyggeriet i højere grad end tidligere har behov for ekstra information om de igangværende og forestående anlægsaktiviteter på strækningen.

 I Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor anlægsarbejdet er i fuld gang, bliver borgernes stigende behov for information om letbanebyggeriet prioriteret højt.

- Uanset om man er tilhænger eller modstander af letbanen, så er faktum, at letbanebyggeriet er begyndt. Set i det lys er det afgørende, at naboerne til byggeriet er velinformerede omkring anlægsarbejdet og de gener, det medfører. Derfor er jeg som borgmester optaget af, at naboer, handelsdrivende, virksomheder og alle andre, der bruger byen, får den tilgængelige information så hurtigt og nemt som muligt, så de kan indrette deres hverdag mest hensigtsmæssigt under byggeriet, siger Sofia Osmani (C), der er borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune.

 Formand for Teknik- og Miljøudvalget Sigurd Agersnap (F) fortsætter:

Vi er alle meget interesserede i, at vores borgere og forretningsdrivende i kommunen trives. Hvis naboerne ved, hvad der venter, bliver det nemmere for dem at komme igennem de kommende års anlægsarbejde. Derfor knokler vi for at kommunikere hurtigt videre til både naboer og medier, så snart vi kender planerne for anlægsarbejdet. Og så har kommunalbestyrelsen lige vedtaget en kommunikationsstrategi, som skal styrke kommunikationsindsatsen i forbindelse med byggeriet.

 Lyngby-Taarbæk Kommune prioriterer således et højt serviceniveau over for kommunens borgere. Kommunen fik input til sin kommunikation på et velbesøgt borgermøde tidligere på året, og man har netop ansat en medarbejder til at sikre god information om projektet.

 I forlængelse af Lyngby-Taarbæk Kommunes prioritering af information til borgerne er der hos Hovedstadens Letbane netop lanceret en ny kommuneopdelt infoservicemail, hvor man som borger kan tilmelde sig og få information om aktuelle anlægsarbejder i sin kommune direkte i sin indbakke.

 Derudover vil selskabet hele tiden lægge aktuel information ud på sin hjemmeside, benytte SMS-varsling ved akutte arbejder samt besvare skriftlige og telefoniske henvendelser fra borgere.

Borger vil kontaktes direkte

Shila Ghanimati er nabo til letbanebyggeriet i Lyngby. Siden januar måned har hun modtaget seks digitale borgerbreve om letbanebyggeriet i sin private E-boks.

 - Selvom jeg ikke er stor tilhænger af letbanebyggeriet, må jeg indrømme, at kommunikationen indtil videre har fungeret upåklageligt. Jeg føler, at kommunen forstår at sætte sig i borgernes sted. Udover at brevene indeholder information om byggeriet og de forventelige gener, er brevene formuleret, så alle kan forstå dem, fortæller den 35-årige lyngbygenser, der også driver egen virksomhed i kommunen.

 I virksomhedsregi har Shila Ghanimati således også modtaget breve omhandlende anlægsarbejdet. Hun håber, at både Hovedstadens Letbane og kommunen vil fortsætte med at være proaktive i deres kommunikation til borgerne.

 - Jeg er klar over, at jeg selv kan hente information om byggeriet på kommunens hjemmeside eller hos Hovedstadens Letbane, men det er ikke nødvendigvis noget, jeg får gjort. Derfor er det ekstra rart, at kommunen retter direkte henvendelse til os, der bogstavelig talt har letbanebyggeriet lige uden for vores hoveddør – det gælder både via brev eller i form af et borgermøde, hvor man også har mulighed for at stille spørgsmål til byggeriet. Så ved man med sikkerhed, hvordan man skal tilpasse sit liv og sin arbejdsdag efter det, siger Shila Ghanimati.


Fakta – Sådan kan du holde dig opdateret:

Naboer til letbanebyggeriet:

 • Som nabo til letbanebyggeriet kan man tilmelde sig de nye infoservicemails på Hovedstadens Letbanes hjemmeside, dinletbane.dk, under fanen ”Følg Byggeriet” (www.dinletbane.dk/infoservce). Infoservicemailene sendes ud, når nye anlægsaktiviteter finder sted i de kommuner, som man tilmelder sig.  
 • Man kan også holde sig opdateret om anlægsarbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune på kommunens egen side om letbanebyggeriet: www.letbane.ltk.dk
 • Berørte borgere på adresser tæt ved letbanebyggeriet varsles via SMS ved uforudsete hændelser, f.eks. hvis regler om støj og arbejdstider ikke kan overholdes.
 • Hovedstadens Letbane har også udarbejdet en række materialer målrettet virksomheder og erhvervsdrivende. De kan hentes her: https://www.dinletbane.dk/virksomheder/ 

Trafikanter:

 • Trafikanter kan finde aktuel trafikinformation via Vejdirektoratets kanaler, primært www.trafikinfo.dk eller via app’en af samme navn.
 • Samme information findes på Hovedstadens Letbanes hjemmeside under fanen ”Trafikinfo”: www.dinletbane.dk/faa-trafikinfo/
 • Derudover vil eventuelle forsinkelser og ændringer på vejene også blive nævnt i P4 Trafikradio. Folk, der benytter sig af offentlig transport, kan ligeledes hente information her.

Folk, der benytter sig af offentlig transport:

 • Folk, der tager tog, metro eller bus, kan hente information om eventuelle ændringer som følge af byggeriet på DOT’s kanaler, www.dinoffentligetransport.dk og Rejseplanen, www.rejseplanen.dk   
 • I forhold til busruter kan man finde flere oplysninger på Movias kanaler

Generelt:

 • Er man interesseret i at vide mere om letbanebyggeriet, kan man finde nyttig information på Hovedstadens Letbanes hjemmeside www.dinletbane.dk
 • Man kan også kontakte Hovedstadens Letbane på mail info@dinletbane.dk eller på telefon 7242 4500.
 • Man vil løbende kunne finde informationer i lokalaviserne, når der sker noget nyt på projektet.  
 • Inden årets udgang vil man kunne finde nyt om letbanen på Hovedstadens Letbanes kommende Facebook- og Instagram-profil.

 

Kontakt:
Borgmester i Lyngby-Taarbæk, Sofia Osmani: telefon 4597 3150,borgmester@ltk.dk

Formand for Teknik- og miljøudvalget Sigurd Agersnap, telefon 6075 9125,sigur@ltk.dk

Presseafdelingen i Hovedstadens Letbane: telefon: 7242 4901, e-mail: presse@dinletbane.dk

Spørg endelig!

Vi svarer gerne på dine spørgsmål, uanset hvad det drejer sig om.

Bliv hørt