Møder med grundejere går i gang

Ekspropriationskommissionen Det er den uafhængige instans, Ekspropriationskommissionen, der har ansvaret for, at ekspropriationerne følger lovgivningen, og som fastsætter erstatningens størrelse.

De første naboer bliver inviteret til informationsmøder om ekspropriation langs letbanen i slutningen af 2016.

Den 28 km lange letbanestrækning berører en lang række ejendomme og arealer, eksempelvis bygninger, haver, grønne områder og parkeringspladser. For at skabe den nødvendige plads til letbanen skal disse ejendomme og arealer erhverves ved ekspropriation.

Med anlægslovens vedtagelse i maj 2016 kan den proces nu begynde. I efteråret 2016 inviteres de første grundejere derfor til møder med Hovedstadens Letbane, hvor der orienteres om bl.a. indgreb og tidsplan for de kommende ekspropriationer.

De berørte naboer bliver kontaktet direkte af Hovedstadens Letbane. Nogle bliver indkaldt til 1:1-møder – andre vil blive indkaldt til strækningsmøder for en større kreds af naboer.

Information om projektet og processen
På mødet vil der blive informeret om projektet og ekspropriationsprocessen, ligesom det vil være muligt at komme med bemærkninger og oplyse om forhold på ejendommen, som man mener, der bør tages hensyn til eller findes løsninger på.

I alt forventes cirka 500 ejendomme langs hele strækningen at blive berørt. Cirka 400 ejendomme bliver berørt af permanente eller midlertidige arealindgreb, mens ca. 200 ejendomme pålægges servitutter – det vil sige, at de får begrænsninger på brugen af deres ejendom for at beskytte letbaneanlægget.

Læs mere om ekspropriationer her

Spørg endelig!

Vi svarer gerne på dine spørgsmål, uanset hvad det drejer sig om.

Bliv hørt