Hvad sker der bag hegnet ved Lyngby Station?

Byggeriet ved Lyngby Station er i gang - læs mere her Byggeriet ved Lyngby Station er i gang - læs mere her

I 2025 ruller Hovedstadens Letbane ud på sin første tur. På turen gennem Lyngby vil letbanen blandt andet køre igennem en helt ny letbanetunnel ved siden af viadukten under S-banen og Lyngby Omfartsvej. Nu er tunnelbyggeriet i gang.

I 2025 ruller Hovedstadens Letbane ud på sin første tur. På turen gennem Lyngby vil letbanen blandt andet køre igennem en helt ny letbanetunnel ved siden af viadukten under S-banen og Lyngby Omfartsvej. Samtidig vil en ny fodgængertunnel under sporene fra Lehwaldsvej til Jernbanepladsen sikre gode adgangsforhold til den kommende letbanestation ved Lyngby Station. Fodgængertunnelen bliver en forlængelse af den nuværende nedgang til DSB’s cykelkælder ved siden af Trævarefabrikkernes Udsalg.

Byggeriet af de to tunneler er nu i gang, og her kan du se, hvad der sker inde bag hegnet i resten af 2019.

Arbejdspladsen er etableret
Siden starten af 2019 har entreprenøren Per Aarsleff etableret byggepladsen ved Lehwaldsvej og gjort klar til det kommende byggeri af letbanetunnelen og fodgængertunnelen. Byggepladsen ved Lehwaldsvej skal primært anvendes til opmagasinering af materialer og maskiner samt mandskabsfaciliteter, for selve byggeriet foregår inde på stationsområdet. Byggeriet skal foregå i den vestlige ende af stationen tættest på viadukten, og derfor er S-togs-perronen blevet forlænget mod øst. På den måde kan togtrafikken afvikles i den østlige ende, mens vores entreprenør bygger i den vestlige ende af stationen.

Arbejde i flere faser
Det samlede arbejde med at bygge de to tunneller fortsætter frem til sommeren 2020, og arbejdet er opdelt i flere faser. I resten af 2019 er arbejdet opdelt i Fase 1, som løber frem til slutningen af september og Fase 2, som løber fra slutningen af september og frem til midten af december. Senere på året informerer vi nærmere om arbejdet i 2020.

Arbejdet der skal udføres i Fase 1 og 2 i år, er stort set det samme. Tunnelerne bliver bygget oppe fra stationsområdet. Det vil sige, at der bliver boret betonpæle ned, dér hvor sidevæggene til tunnelen skal være, og derefter støbes toppen af tunnelerne mellem de to sidevægge. Først på et senere tidspunkt graves tunnelen ud, så den ligner en tunnel.

I Fase 1 bygger entreprenøren i den vestlige ende ved spor 1 og 2 på Lyngby Station – det kan du se på grafikken nedenfor. Derfor er spor 3 det eneste spor, der er åbent hele vejen igennem Lyngby Station frem til slutningen af september. Fordi S-togene fortsat skal afvikles i dagtimerne, er det nødvendigt at benytte nattetimerne, hvor S-togene holder stille, til at køre materialer hen over spor 3 og over til arbejdsområdet ved spor 1 og 2. Entreprenøren arbejder derfor også om natten i Fase 1. Se nedenfor, hvordan de lukkede spor påvirker afviklingen af S-togs-trafikken.  

I Fase 2 skal entreprenøren arbejde ved den vestlige ende af spor 3, mens S-togs-trafikken afvikles i spor 1 og 2, og fordi spor 3 ligger tættest på arbejdspladsen ved Lehwaldsvej, kan entreprenøren køre materialer til arbejdsområdet i dagtimerne uden at genere S-togs-trafikken.

Sådan holder du dig opdateret
Hvis du gerne vil holde dig orienteret om letbane-aktiviteterne i Lyngby, så tilmeld dig vores Infoservice. Så modtager du automatisk en mail med seneste nyt, hver gang nye arbejder går i gang. Du kan tilmelde dig ved at klikke her.

Hvis du bor tæt på byggeriet, sætter entreprenøren opslag på døren til din opgang eller lægger en seddel i din postkasse med de forventede perioder med støjende arbejde. Du finder også støjinformationen her på vores hjemmeside

Arbejdet kommer også til at påvirke S-togs-driften, hvor du frem til slutningen af september skal skifte tog på Lyngby Station. Vi har samlet et overblik over, hvor du finder yderligere information om trafiksituationen - se mere på dinletbane.dk/trafik.

Hvis du har spørgsmål til byggeriet, er du velkommen til at kontakte os.

Spor 1 og 2 er lukket i den vestlige ende af stationsområdet i Fase 1, mens spor 3 lukkes i den vestlige ende af stationsområdet i Fase 2. 

Spørg endelig!

Vi svarer gerne på dine spørgsmål, uanset hvad det drejer sig om.

Bliv hørt