Hovedstadens Letbane rykker tættere på

Sådan kan et af de nye letbanetog komme til at se ud. Visualisering fra konsortiet Siemens A.G, Siemens A/S og Aarsleff Rail A/S.

Sjællands første letbane er klar til at blive anlagt. Hovedstadens Letbane vil binde kommunerne langs Ring 3 sammen og gøre livet nemmere for 13-14 millioner passagerer om året.

Fra Lyngby i nord til Ishøj i syd vil den 28 kilometer lange letbane gøre det markant nemmere at komme rundt i Storkøbenhavn. Letbanen binder således fem S-togslinjer og regionaltogstrafikken sammen på tværs, og skaber et sammenhængende højklasset kollektivt trafiksystem. De studerende på DTU i Lyngby og de mange studerende på de store erhvervsuddannelser i Glostrup, Albertslund og Ishøj vil få nemmere og hurtigere adgang til studiet. Patienter, pårørende og ansatte vil blive bragt til døren på hospitalerne i Glostrup og Herlev, og store erhvervsområder langs letbanen forventes at nyde godt af investeringer for op imod 32 mia. kr., viser en analyse udarbejdet af Incentive.

Hovedstadens Letbane har nu afsluttet udbudsprocessen, og revisionsfirmaet EY har gennemført et endeligt kvalitetstjek af projektets risici og reserver. Vinderne af de i alt otte kontrakter på Hovedstadens Letbane er udpeget, og indstillingen skal nu behandles af ejerkredsen bag Hovedstadens Letbane.

”Vi afventer nu ejernes beslutning, men Hovedstadens Letbane kommer til at give et gevaldigt løft til såvel fremkommeligheden som investeringslysten langs hele Ring 3. Jeg er sikker på, at når letbanen står færdig, vil rigtig mange sige; ”Hvorfor fik vi ikke bygget den letbane for længe siden?”. Den bliver en stor gevinst for Storkøbenhavn og de mange omegnskommuner,” siger Birgitte Brinch Madsen, bestyrelsesformand i Hovedstadens Letbane.

Hovedstadens Letbane ventes at være med til at skabe op mod 36.500 nye arbejdspladser og tiltrække 32.000 nye indbyggere langs Ring 3 frem mod 2032. Hovedstadens Letbane vil forbinde en lang række S-togslinjer og skabe bedre forbindelsesmuligheder til øvrig kollektiv transport. 13-14 millioner passagerer forventes årligt at rejse med Hovedstadens Letbane. Til sammenligning havde Kystbanen godt 9 mio. passagerer i 2016.

Ikke behov for flere tilskud

Udbudsprocessen er nu afsluttet, og resultatet holder sig inden for det afsatte budget. Projektet er fordyret på enkelte af anlægskontrakterne, men dette modsvares af besparelser på finansieringsomkostningerne. Der vil fortsat være en reserve på 30 pct. af basisoverslaget – altså et pænt stykke over de 10-20 procent, som EY anbefaler i deres gennemgang af risikoregister og reserver.

”Vi har haft en meget konstruktiv dialog med tilbudsgiverne, og vi har opnået fornuftige priser. Vores udbudsstrategi om at udbyde strækningen i en række mindre pakker har bevirket, at flere selskaber har haft lyst og mulighed for at være med, og vi ser frem til den videre proces,” fastslår Henrik Plougmann Olsen, administrerende direktør i Hovedstadens Letbane.

Mange danske selskaber blandt vinderne

Det bliver tre danske selskaber, som kommer til at stå for selve anlægsarbejdet. Den 28 kilometer lange strækning er inddelt i fem anlægskontrakter (ombygning af veje, broer m.v.), en kontrakt på leverance af tog og jernbaneinfrastruktur, mens der er en kontrakt på opførelsen af kontrol- og vedligeholdelsescentret samt en drifts- og vedligeholdelseskontrakt på Hovedstadens Letbane.

Anlægsarbejde i Ishøj Kommune

M.J. Eriksson A/S

Anlægsarbejde i Vallensbæk, Brøndby og Glostrup Kommuner

Per Aarsleff A/S

Anlægsarbejde i Rødovre og Herlev Kommuner

CG Jensen A/S

Anlægsarbejde i Gladsaxe Kommune

CG Jensen A/S

Anlægsarbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune

Per Aarsleff A/S

Kontrol- og vedligeholdelsescenter

CG Jensen A/S

Transportsystem (tog og jernbaneinfrastruktur)

Konsortium med Siemens A.G, Siemens A/S og Aarsleff Rail A/S

Drift og vedligeholdelse i 15 år

Metro Service A/S

 

Hent faktaark om Hovedstadens Letbane her: 

Faktaark om Hovedstadens Letbane.pdf
Faktaark om Økonomi for Hovedstadens Letbane.pdf

Pressekontakt
Hovedstadens Letbanes kommunikationsafdeling
E-mailadresse: presse@dinletbane.dk
Telefonnummer: 72 42 49 01.
Pressefotos til download

Spørg endelig!

Vi svarer gerne på dine spørgsmål, uanset hvad det drejer sig om.

Bliv hørt