Kontrakter

Anlæg af Hovedstadens Letbane. Anlægsarbejdet på Hovedstadens Letbane er opdelt i flere kontrakter.

Hovedstadens Letbane har indgået kontrakter med vinderne af de otte letbanekontrakter.

Hovedstadens Letbane har indgået kontrakter

Hovedstadens Letbane har afsluttet udbudsprocessen, og revisionsfirmaet EY har gennemført et endeligt kvalitetstjek af projektets risici og reserver. 

Letbanen skal anlægges af de danske entreprenører Aarsleff, CG Jensen og M.J. Eriksson. Transportsystemet (tog og jernbaneinfrastruktur) leveres af Siemens og Aarsleff Rail, og drift og vedligehold skal varetages af Metro Service. Anlæg af letbanen blev udbudt i forskellige strækningspakker mellem Ishøj i syd og Lyngby i nord. Kortet her viser, hvor på strækningen anlægsentreprenørerne skal bygge letbane.

Mange danske selskaber blandt vinderne

Det bliver tre danske selskaber, som kommer til at stå for selve anlægsarbejdet. Den 28 kilometer lange strækning er inddelt i fem anlægskontrakter (ombygning af veje, broer m.v.), en kontrakt på leverance af tog og jernbaneinfrastruktur, mens der er en kontrakt på opførelsen af kontrol- og vedligeholdelsescentret samt en drifts- og vedligeholdelseskontrakt på Hovedstadens Letbane. 

Anlægsarbejde i Ishøj Kommune

M.J. Eriksson A/S

Anlægsarbejde i Vallensbæk, Brøndby og Glostrup Kommuner

Per Aarsleff A/S

Anlægsarbejde i Rødovre og Herlev Kommuner

CG Jensen A/S

Anlægsarbejde i Gladsaxe Kommune

CG Jensen A/S

Anlægsarbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune

Per Aarsleff A/S

Kontrol- og vedligeholdelsescenter

CG Jensen A/S

Transportsystem (tog og jernbaneinfrastruktur)

Konsortium med Siemens A.G, Siemens A/S og Aarsleff Rail A/S

Drift og vedligeholdelse i 15 år

Metro Service A/S

Kend dine rettigheder

På letbanebyggeriet har alle medarbejdere en række aftalebestemte rettigheder. De er aftalt i overenskomster for hver faggruppe. Alle virksomheder skal følge reglerne, og alle medarbejdere inden for faggrupperne har de samme rettigheder, uanset hvilket land man kommer fra.

Materialet her vil oplyse dig om nogle af dine rettigheder som medarbejder på letbanebyggeriet. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte din tillidsrepræsentant og fagforeningen. Din arbejdsgiver kan kontakte sin arbejdsgiverorganisation. Der står kontaktoplysninger på sidste side i folderen.

Læs om dine rettigheder her:

Kend dine rettigheder (dansk)

Know your rights (English)

Kennen Sie Ihre Rechte (Deutsch)

Conosci tuoi diritti (Italiano)

Poznaj swoje prawa (Polska)

Conheça os seus direitos (Português)

Cunoașteți-vă drepturile (Românesc)

Udbudsprocessen

Opgaven med at anlægge og drive Hovedstadens Letbane er delt op i otte kontrakter, hvoraf nogle kontrakter kan udføres samlet.

I alt blev der offentliggjort seks udbudsbekendtgørelser til prækvalifikation i november 2015:

Contract Notice - Civil Works - Ishøj

Contract Notice - Civil Works - Vallensbæk, Glostrup & Brøndby and Rødovre & Herlev

Contract Notice - Civil Works - Gladsaxe and Lyngby

Contract Notice - Transportation Systems (TS) including Stations, Substations and Rolling Stock

Contract Notice - CMC Building (CMC) 

Contract Notice -  Operation & Maintenance (O&M) 

 

Der var frist for at indsende ansøgning til prækvalifikation den 3. februar 2016.

Forstå udbudsprocessen på Hovedstadens Letbane

Folketinget vedtog 31. maj 2016 anlægsloven for den kommende letbane. I efteråret 2016 kunne Hovedstadens Letbane derfor sende opgaverne med at bygge og drive den kommende letbane i udbud. Udbudsprocessen blev afsluttet i første kvartal 2018 med indgåelse af kontrakter. 

Der blev udbudt i alt otte opgaver med at bygge og drive den kommende letbane. Alle som EU-udbud. Det betyder, at der var mulighed for forhandling undervejs. Processen er generelt sådan, at når det første tilbud bliver givet, får alle tilbudsgivere kendskab til de tilbud, der er afgivet på samme kontrakt. Det betyder, at de første tilbud ofte ligger meget højt i forhold til de tilbud, byderne giver i de efterfølgende runder. Tilbud i anden og evt. tredje tilbudsrunde er fortrolige og vil ikke være kendt af alle bydere.

Hovedstadens Letbane har gennemgået tilbuddene nøje i forhold til at sikre, at de lever op til alle de regler og krav, der stilles i udbuddet. Tilbuddene evalueres også i forhold til kommercielle forhold som pris m.m. Efter forhandlingerne er afsluttet, skal ejerne bag Hovedstadens Letbane godkende, at der kan indgås kontrakter.

Klausuler om løn- og arbejdsvilkår

Hovedstadens Letbane har indført en række klausuler i kontrakterne. Klausulerne skal bekæmpe social dumping og sikre ordnede vilkår på byggeriet af letbanen.

Læs mere om klausulerne her.

Information til entreprenører

Hvad skal virksomeder vide for at arbejde på det danske arbejdsmarked?

Her kan du downloade en manual for virksomheder, som skal arbejde på Hovedstadens Letbane.

Manual for virksomheder

Manual for companies (English)

Manuale per le imprese (Italiano)

Leitfaden für Unternehmen (Deutsch)

Spørg endelig!

Vi svarer gerne på dine spørgsmål, uanset hvad det drejer sig om.

Bliv hørt