Tidsplan

Få et overblik over, hvordan arbejdet med letbanen skrider frem.

2011: Samarbejdsaftale mellem kommunerne, Region Hovedstaden og Transportministeriet

2013: Udredning om letbane på Ring 3

2013: Principaftale mellem kommunerne, Region Hovedstaden og Transportministeriet

2014: Vedtagelse af selskabs- og projekteringslov

2014: Stiftelse af selskabet Ring 3 Letbane I/S (nu Hovedstadens Letbane)

2014: Forudgående høring til VVM-redegørelse

2015: Dispositionsforslag

2015: VVM-redegørelse og offentlig høring

2016: Vedtagelse af anlægslov (herefter er navnet officielt Hovedstadens Letbane)

2016: Indledende møder med grundejere om ekspropriation

2016-2017: Udbud af anlægs- og driftskontrakter

1. kvartal 2018: Endelig ejergodkendelse af projektet og indgåelse af kontrakter

2018-2019: Ekspropriationsforretninger

2018: Start på ledningsomlægninger og forberedende arbejde

2020: Start på anlægsarbejde

2022: Start på byggeri af letbanen

2023: Start på test- og prøvekørsler 

2025: Forventet åbning af letbanen