Historik

Parter bag principaftalen Hovedstadens Letbane bygger på et samarbejde mellem staten ved Transport- Bygnings- og Boligministeriet, Region Hovedstaden og de 11 kommuner, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Albertslund, Rødovre, Glostrup, Brøndby, Hvidovre, Vallensbæk, Ishøj og Høje-Taastrup.

Se, hvordan processen har været omkring Hovedstadens Letbane.

Byggeriet af letbanen

I efteråret 2018 blev det for alvor synligt for omgivelserne, at letbanen er på vej.

I Brøndby begyndte arbejdet med at anlægge en stibro over Ringstedbanen, og ved Buddinge Station begyndte arbejdet med at bygge en ny fodgængertunnel. 

Derudover begyndte arbejdet med at flytte og omlægge ledningerne under jorden langs hele strækningen, så der kan gøres plads til letbanebyggeriet.

I første halvår af 2020 forventes anlægsarbejdet på strækningen at gå i gang. 

Ejergodkendelse og kontrakter

Mandag den 12. marts 2018 kom ejergodkendelsen fra staten, Region Hovedstaden og de 11 omegnskommuner endeligt på plads. Kort efter kunne Hovedstadens Letbane indgå kontrakter med vinderne af de otte letbanekontrakter. Nu kan arbejdet med Danmarks tredje letbane gå i gang langs Ring 3.

Se kontraktsvinderne her.

Anlægsloven vedtaget i Folketinget

Folketinget vedtog anlægsloven for Hovedstadens Letbane den 31. maj 2016.

Anlægsloven blev fremsat på baggrund af VVM-redegørelsen og den endelige projektering af Hovedstadens Letbane. Det retlige grundlag for projekteringen af projektet findes i Lov om letbane på Ring 3, som Folketinget vedtog i februar 2014.

Læs anlægsloven som vedtaget her.

Offentlig høring og borgermøder

At udarbejde en VVM tager ca. 18 måneder og inkluderer to offentlige høringer.

I foråret 2014 fandt den forudgående høring sted. Her blev der indsamlet input og ideer til, hvilke påvirkninger af miljøet der skulle undersøges i VVM-redegørelsen.

Derefter var VVM-redegørelsen for Hovedstadens Letbane i offentlig høring til og med 10. juli 2015. I samme periode blev der afholdt borgermøder i syv af de kommuner, som letbanen kommer til at køre igennem.

Herlev, den 28. maj 2015 kl. 17-19
Glostrup, den 3. juni 2015 kl. 19-21 
Brøndby, den 4. juni 2015 kl. 19-21.30
Gladsaxe, den 9. juni 2015 kl. 19-21 
Albertslund, den 10. juni 2015 18-20 
Lyngby-Taarbæk, den 15. juni 2015 kl. 19-21 
Ishøj, den 16. juni 2015 17-19

Den endelige VVM-redegørelse blev indarbejdet i det forslag til en anlægslov, der blev vedtaget af Folketinget den 31. maj 2016.

Nyt selskab

I juni 2014 blev selskabet Ring 3 Letbane I/S – nu Hovedstadens Letbane – stiftet til at bygge og drive letbanen.

Selskabet ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra ejerkredsen, dvs. de 11 kommuner, Region Hovedstaden og staten ved Transport- Bygnings- og Boligministeriet.

Hovedstadens Letbane deler organisation med Metroselskabet I/S og har samme administrerende direktør, Henrik Plougmann Olsen.

Læs mere om selskabet her.

Forudgående høring

I maj 2014 var der offentlig høring forud for VVM-redegørelsen. Her kunne alle interesserede komme med ideer, kommentarer og forslag til de miljømæssige påvirkninger, som var vigtige at undersøge i VVM-processen.

Læs folderen om den forudgående høring her.

De indsendte høringssvar er blevet brugt som input til den VVM-redegørelse, som blev offentliggjort medio 2015.

Udredning

Læs udredningen

Beslutningen om at anlægge en letbane langs Ring 3 er baseret på en udredning, som blev udgivet i marts 2013.

Udredningen er en teknisk rapport og indeholder blandt andet en beskrivelse af letbanens linjeføring, beregnede køretider, et anlægsbudget og et foreløbigt overslag over et fremtidigt driftsbudget for letbanen.

Principaftale

Beslutningen om at anlægge letbanen langs Ring 3 er baseret på en principaftale.

Principaftalen blev underskrevet af de 13 ejere torsdag den 20. juni 2013 på et møde i Transportministeriet.

I principaftalen lægger parterne rammerne for anlæg og drift af letbanen.

Læs hele principaftalen her.

Spørg endelig!

Vi svarer gerne på dine spørgsmål, uanset hvad det drejer sig om.

Bliv hørt