De næste skridt

Letbanen i Brøndby Letbanen ruller ud på sin første tur i 2025.

De kommende år tages der mange vigtige skridt i arbejdet med at anlægge Hovedstadens Letbane.

Forberedende arbejde

I efteråret 2018 begyndte arbejdet med at gøre plads til det egentlige anlægsarbejde på strækningen. 

I Buddinge har entreprenørvirksomheden CG Jensen bygget en ny fodgængertunnel under S-togssporene ved Buddinge Station, og i Brøndby har entreprenøren Per Aarsleff A/S placeret en ny sti-bro over den nye København-Ringsted-togbane, som skal gøre plads til, at cyklister og gående i fremtiden kan krydse jernbanen, når letbanen og biltrafikken overtager den nuværende bro.

Størstedelen af det forberedende arbejde består dog i at omlægge rør og ledninger i de mange kommuner, som letbanen kører igennem. Dette arbejde vil fortsætte nogle år endnu. I 2022 forventes anlægsarbejdet at starte.

Ekspropriationer

Folder om ekspropriation

I 2018 gik ekspropriationsforretningerne til Hovedstadens Letbane i gang. 

Læs mere om processen her

Ledningsomlægninger

For at gøre plads til letbanen skal der omlægges et større antal forsyningsledninger i jorden. Det drejer sig bl.a. om el-, gas- og vandledninger.

Arbejdet med at omlægge ledningerne foregår langs hele letbanens linjeføring. Der bliver fjernet belægninger, gravet og lagt nye rørføringer, så der er plads til byggeriet af den kommende letbane. Alle forsyninger bliver opretholdt under anlægsarbejdet, så borgerne ikke kommer til at mangle f.eks. strøm eller varme. 

Anlægsarbejdet forventes at gå i gang i 2020.

Naboer og trafik

For at gøre plads til letbanen bliver der omlagt et større antal forsyningsledninger i jorden. Det drejer sig bl.a. om el-, gas- og vandledninger. Arbejdet med at omlægge og flytte ledningerne begyndte i efteråret 2018. 

Ledningsomlægningerne vil foregå langs hele letbanens linjeføring. Der bliver fjernet belægninger, gravet og lagt nye rørføringer, så der er plads til byggeriet af den kommende letbane. Alle forsyninger bliver opretholdt under anlægsarbejdet, så borgerne ikke kommer til at mangle f.eks. strøm eller varme. 

Spørg endelig!

Vi svarer gerne på dine spørgsmål, uanset hvad det drejer sig om.

Bliv hørt