Aktuelt

Letbanen på DTU Letbanens påvirkning på natur, miljø og mennesker er undersøgt i VVM-redegørelsen, som var i offentlig høring frem til 10. juli 2015.

Se, hvad der sker med byggeriet af Hovedstadens Letbane lige nu.

Forberedende arbejde i gang

Det forberedende arbejde, hvor der gøres plads til det egentlige anlægsarbejde på vejene, er i fuld gang. Arbejdet begyndte i efteråret 2018.

Størstedelen af det forberedende arbejde består i at omlægge rør og ledninger i de mange kommuner, som letbanen kører igennem.

I takt med at veje omlægges, og kryds udvides, vil ledningsarbejdet overlappe med anlægsarbejdet i nogle kommuner. Anlægsarbejdet forventes at starte i 2022. 

Kontrakter indgået

Mandag den 12. marts 2018 kom ejergodkendelsen fra staten, Region Hovedstaden og de 11 omegnskommuner endeligt på plads. Hovedstadens Letbane har indgået kontrakter med vinderne af de otte udbudte letbanekontrakter. 

Letbanen skal anlægges af de danske entreprenører Aarsleff, CG Jensen og M.J. Eriksson. Transportsystemet (tog og jernbaneinfrastruktur) leveres af Siemens og Aarsleff Rail, og drift og vedligehold skal varetages af Metro Service.

Arbejdsklausuler og sociale klausuler er en del af kontrakterne.

Læs mere om klausulerne her

Ekspropriationer

Letbanestrækningen er 28 kilometer lang og kommer forbi en lang række ejendomme og arealer som f.eks. huse, haver, parker og parkeringspladser. For at få den nødvendige plads til letbanen skal en hel del ejendomme og arealer erhverves gennem ekspropriation. Dette arbejde blev indledt i 2016.

Læs mere om ekspropriationer her

Anlægsloven behandlet i Folketinget

Onsdag den 13. januar 2016 blev anlægsloven for Hovedstadens Letbane fremsat for Folketinget af transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt. Den blev vedtaget i Folketinget den 31. maj 2016.

Læs mere her.

I forbindelse med anlægsloven blev der indgået en politisk aftale om en yderligere ekstern granskning af projektet. Revisionsfirmaet Ernst & Young fik til opgave at lave granskningen, som blev offentliggjort af Transport- og Bygningsministeriet onsdag den 11. oktober 2016.

Læs et resumé af granskningen her.

VVM-redegørelsen

VVM står for ”vurdering af virkninger på miljøet”. I VVM-redegørelsen undersøges det, hvordan letbanen påvirker de områder, den kører igennem. Redegørelsen forholder sig både til miljøpåvirkningerne under byggeriet af letbanen, og når letbanen kommer i drift.

En VVM-redegørelse skal give tilstrækkelig viden til, at borgere og politikere kan vurdere projektets påvirkninger på mennesker, natur og miljø samt vise sammenlignelige alternativer. VVM-undersøgelsen skal desuden sikre, at letbanen bliver bedst muligt tilpasset de omgivelser, den skal bygges i, så miljøet ikke påvirkes unødigt.

Transportministeriet er myndighed på VVM-redegørelsen for Hovedstadens Letbane. 

Læs VVM-redegørelsen her.

 

VVM'en var i høring i 2015. På den baggrund blev der udarbejdet et tillæg til VVM'en, som efterfølgende også var i høring. På baggrund af de to høringsfaser er der udarbejdet to hvidbøger, som samler op på de indkomne høringssvar. 

Læs hvidbogen for VVM-redegørelsen her

Læs hvidbogen for tillægget til VVM-redegørelsen her

VVM-redegørelsen for letbanen var i offentlig høring fra 13. maj 2015 til 10. juli 2015. VVM-tillægget var i høring frem til 23. november 2015. VVM-redegørelsen er siden blevet indarbejdet i anlægsloven.
Historik
De næste skridt

Spørg endelig!

Vi svarer gerne på dine spørgsmål, uanset hvad det drejer sig om.

Bliv hørt