Albertslund Kommune

Stationer i Albertslund Kommune Letbanen vil stoppe på grænsen til Glostrup Kommune, umiddelbart øst for Hersted Industripark.

Anlægsarbejde ved Albertslund

Letbanen vil stoppe på grænsen til Glostrup Kommune, umiddelbart øst for Hersted Industripark. Her har vi samlet et generelt overblik over de anlægsarbejder, som er i gang i Glostrup. På kortet kan du se de aktiviteter, som er en del af letbane-projektet, men andre bygherrer kan være i gang med aktiviteter, som ikke direkte er en del af letbane-projektet, men som alligevel påvirker omgivelserne. Det kan f.eks. være ledningsomlægninger eller andre supplerende aktiviteter, som skal gøre klar til letbanebyggeriet.

Hvis du har brug for et overblik over den aktuelle trafiksituation, så klik her og læs mere.

Her kan du finde information om, hvor vi arbejder med letbanen i Glostrup Kommune. Klik på kortet og læs mere.

Veje med enkelte gener Linjeføring

Få seneste nyt

Tilmeld dig vores Infoservice og få seneste nyt om byggeriet på mail, når nye aktiviteter gå i gang. Du kan naturligvis altid framelde dig igen. 

Vælg kommune

Når du tilmelder dig Infoservice, accepterer du samtidig vores persondatapolitik. Læs her, hvordan vi opbevarer og behandler dine persondata.

Letbanen ved Albertslund

  • Albertslund Kommune får stationsnærhed til stationen Glostrup Nord.

Vejtegninger

Vejtegninger Albertslund

I linket til højre kan du se letbanens linjeføring, som grænser op til Albertslund Kommune.

Vejtegningerne, også kaldet funktionsplaner, viser letbanens linjeføring og fremtidig udformning af vejanlægget langs letbanen, som er sendt i udbud.

Planerne viser placeringen af letbanens spor og stationsplaceringer samt fortov, cykelstier, kørebaner, rabatarealer, broer, konstruktioner og lign. Mulige arbejdsarealer og arbejdspladser er ikke tegnet med, da de ikke ligger fast endnu.

Der kan desuden forekomme mindre ændringer, når de vindende entreprenører fastlægger de endelige detaljer i projektet.

Aktuelt fra Albertslund

2015 / 2025

Letbanen får station langs Ring 3 ud for Hersted Industripark.

Borgmester Steen Christiansen (A):

”Letbanen får stor betydning for Albertslund. At borgere og pendlere til og fra Albertslund med letbanen kan komme på tværs af hovedstaden bliver et kæmpe løft. Letbanestationen ved Hersted Industripark giver samtidig et stort potentiale for at udvikle, omdanne og forny Hersted Industripark til gavn for virksomhederne i området og deres medarbejdere.”

 

Udviklingsplaner

Letbanen betyder, at Hersted Industripark bliver mere tilgængelig med offentlig transport og styrker potentialet for at udvikle, omdanne og forny området. Hersted Industripark skal fortsat være et område for produktion, lager og logistik, men også et område hvor der er plads til at eksperimentere i living labs, hvor ny teknologi kan afprøves i skala 1:1. Albertslund Kommune arbejder målrettet med at udvikle området i de kommende år. Som en del af indsatsen er kommunen partner i DOLL Living Lab, internationalt testcenter for lys. Etableringen af SUS, et living lab for intelligente byløsninger i Hersted Industripark, er også i gang.

Hersted Industripark
Hersted Industripark er et stort erhvervs- og industriområde, som blev etableret for 40 år siden. Dengang var Hersted Industripark et erhvervsområde på forkant med sin tid udviklet med visionen om at være ’lige så smuk som funktionel’. Derfor er området anlagt med brede, grønne arealer mellem bygninger og veje og en sø i form af et regnvandsbassin. Derudover blev der indført godkendelser af arkitektur, materialer og skiltning, før virksomhederne kunne bygges. 1990’erne begyndte produktionen at flytte væk fra Hersted Industripark, mens virksomheder inden for logistik, lager og kontor flyttede ind. Der er stadig industri i området, men flere produktionsbygninger er i dag transformeret til kontor- og serviceerhverv.

DOLL – A Photonics Green Lab
DOLL er et testcenter for lys i Hersted Industripark. Her kan virksomheder afprøve deres produkter inden for lys og intelligent teknologi på veje og stier i industriområdet. Ambitionen er at Living Lab skal være Nordeuropas førende testcenter for lys. Living Lab er en del af konsortiet DOLL – A Photonics Green Lab, hvor Albertslund Kommune er partner sammen med DTU Fotonik og Gate 21. Testcenteret Living Lab i Hersted Industripark tilbyder virksomheder fra Danmark og udlandet muligheden for at afprøve deres nyeste produkter inden for belysning og smart city-teknologi i dagligdagen. På veje og stier i Hersted Industripark gennemføres test og demonstration, samtidig med at folk færdes normalt i området.

SUS  GreenLab for Smart Urban Services
SUS er en unik innovationsplatform drevet af avancerede teknologier med fotonik som et centralt domæne. En anden drivkraft i projektet er efterspørgsel efter intelligente, langsigtede løsninger fra kommuner og forsyningsselskaber, der skaber muligheder for udvikling og afprøvning af nye, højteknologiske løsninger til det moderne bybillede. Living Lab for Smart Urban Services i Hersted Industripark udvikler, tester og afprøver nye løsninger og dataopsamling inden for en række af de kommunale kerneområder. Det er optimering af vinterberedskabet, regnvandspumper, affaldshåndtering, udvidelse af besøgscenteret, virksomheders energistyring, intelligente parkerings- og trafikløsninger, intelligent belysning samt intelligent byrumsudstyr.

Albertslund Kommunes hjemmeside

Vis os, hvad der sker langs letbanen

Tag et billede af livet langs letbanen og brug #langsletbanen.

Se flere billeder på Instagram

Spørg endelig!

Vi svarer gerne på dine spørgsmål, uanset hvad det drejer sig om.

Bliv hørt